Wprowadzone przez Abak040117

Rozwiązania w zakresie ograniczania zatorów płatniczych od 1 stycznia 2020 r.

W Dzienniku Ustaw z 30 sierpnia 2019 r., pod poz. 1649, opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Wejdzie ona w życie 1 stycznia 2020 r. Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Jedną z najważniejszych zmian z punktu widzenia przeciwdziałania zatorom płatniczym jest podwyższenie wysokości […]

ESPI 6/2019 Przejęcie biura rachunkowego

2019-11-15 13:45 Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd ABAK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 15 listopada 2019 r. podpisał umowę zakupu 100% to jest  2.468  udziałów Finesti Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu od dwóch osób fizycznych. Cenę nabycia udziałów strony ustaliły na 870,4 tys. zł, z których […]

Ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Od 13 października 2019 r. rozpoczął  funkcjonowanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) prowadzony przez Ministra Finansów. Jego celem ma być zwiększenie bezpieczeństwa obrotu, możliwości weryfikacji struktur osób prawnych oraz przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych. W konsekwencji na wszystkich polskich spółkach jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych (z wyjątkiem spółek publicznych) spoczywać będzie obowiązek […]

EBI 12/2019 Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2019 roku

12-11-2019 12:29 Zarząd ABAK S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2019 roku. Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Paweł Puterko – Prezes Zarządu

Biała lista podatników VAT – sankcje w podatku VAT i CIT/PIT

Szczegółowe informacje dotyczące białej listy podatników VAT, prowadzonej od 1 września 2019 r. przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, znajdują się w naszym czerwcowym artykule, dostępnym pod tym adresem. Biała lista podatników VAT może być pomocna przy weryfikowaniu, czy dostawca towarów lub zleceniodawca jest zarejestrowany dla celów podatku od towarów i usług oraz jaka jest jego […]

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – SANKCJE

W niniejszym artykule omawiany sankcje w podatku od towarów i usług oraz w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, związane z obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, który zostanie wprowadzony od 1 listopada 2019 r. Solidarna odpowiedzialność nabywcy w podatku VAT Podatnik podatku od towarów i usług (czynny i zwolniony przedmiotowo lub podmiotowo), na rzecz którego […]

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r.

Od 1 lipca 2018 r. przy płatności za faktury VAT można stosować mechanizm podzielonej płatności. Mechanizm ten polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę nie trafi w całości na jedno konto odbiorcy, tylko zostanie rozdzielona na kwotę netto i VAT. Kwota netto trafia na zwykły rachunek rozliczeniowy, a VAT na specjalny rachunek […]

EBI 11/2019 Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2019 roku

14-08-2019 16:03 Zarząd ABAK S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2019 roku. Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” Paweł Puterko – Prezes Zarządu

ESPI 5/2019 Porozumienie w sprawie rozliczenia przeterminowanych należności od Grupy Rank Progress

2019-08-03 19:13 Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd ABAK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 3 sierpnia 2019 r. zostało zawarte przez Progress XXVIII sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta, dalej: Spółka) porozumienie (Porozumienie) z grupą kapitałową Rank Progeress S.A. (Grupa RNK) regulujące rozliczenie przeterminowanych należności Grupy RNK wobec […]

Ulga PIT dla młodych od 1 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1394) od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowe zwolnienie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych dla osób, które nie ukończyły 26 […]