Zawieszenie składek ZUS na 3 miesiące w związku z pandemią koronawirusa

Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z  pandemią koronawirusa mogą składać w ZUS uproszczone wnioski o odroczenie im terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne o trzy miesiące.(wniosek ZUS-EOP)

Bieżącą składkę za luty, płatną do 10 lub 15 marca, przedsiębiorcy mogą zapłacić dopiero w czerwcu (wtedy dwie składki naraz za luty i maj). I analogicznie składki za marzec, płatne w kwietniu, będą odroczone  do lipca (dwie składki za marzec i czerwiec), a za kwiecień do zapłaty w maju – do sierpnia. (dwie składki za maj i lipiec).

Odroczenie dotyczy również składek ZUS za luty, których termin płatności już upłynął. Jeśli jednak przedsiębiorca zapłacił już składkę za luty, to ze wspomnianego rozwiązania może skorzystać już tylko za dwa miesiące, czyli marzec i kwiecień.

Odroczenie może dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Przedsiębiorcy spłacający długi w układach ratalnych mogą też wnosić o ich zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności.

Każdy pracodawca i osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą za pośrednictwem maila, Platformy Usług Elektronicznych czy bezpośrednio w oddziale złożyć uproszczony wniosek o odroczenie składek za luty, marzec i kwiecień. Informacja o tym jak złożyć wniosek znajduje się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod tym adresem.

Nie zwalnia to jednak przedsiębiorców z obowiązku ich zapłaty w przyszłości. Zaległe składki za wspominane 3 miesiące, przedsiębiorca będzie musiał zapłacić.  Odroczenie może dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także na Fundusz Emerytur Pomostowych.

ZUS maksymalnie upraszcza procedury udzielenia tej pomocy. Urzędnicy sami zgromadzą niezbędne dokumenty (także o pomocy publicznej udzielonej firmie) i wyślą przedsiębiorcy mail do podpisania. Jak zapewnia ZUS, wystarczy skan podpisanych dokumentów i składki będą odroczone o trzy miesiące. W razie potrzeby odroczenie może być przedłużone o kolejne miesiące. Wystarczy aneks do umowy. Oryginały dokumentów trzeba będzie dostarczyć do ZUS po zakończeniu okresu zagrożenia koronawirusem.

Ułatwienia dla firm wprowadzone przez ZUS:

  • odroczenie płatności składek – na wniosek płatnika będzie możliwość odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek,
  • zawieszenie i wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych o 3 miesiące, w których termin płatności rat bądź składek przypada na marzec-maj,
  • tryb uproszczony dla składek za okres luty–kwiecień 2020 r. – wprowadzony uproszczony wniosek: jeden dokument, w którym dodatkowo zawarte będzie oświadczenie, w którym przedsiębiorca wskaże, jak koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności. Wszystkie wnioski będą kwalifikowane jako wnioski o pomoc de minimis. Wniosek można złożyć na PUE, e-mailem lub do skrzynki w placówce ZUS. W odpowiedzi na wniosek ZUS odeśle do płatnika do podpisu umowę z ZUS oraz wydruk z SUDOP (informacja o wielkości otrzymanej pomocy w okresie ostatnich 3 lat),
  • wstrzymanie działań egzekucyjnych – na należności od lutego do kwietnia 2020 r. wobec aktywnych płatników, którzy do końca stycznia 2020 r. nie zalegali z opłacaniem składek.

Ewa Stolarczyk, Abak S.A.