Wyniki za III kw. 2017 r.

Grupa wykazała wzrost sprzedaży o 4% rdr, zarówno w III kw., jak i narastająco w okresie I-III kw. 2017 r.

Raport znajduje się do pobrania pod tym adresem.