EBI 1/2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

26-01-2021 15:12:16

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) przekazuje informację dotyczącą terminów publikacji raportów okresowych w 2021 roku.

Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2020 roku – w dniu 15 lutego 2021 roku,

– Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 roku – w dniu 14 maja 2021 roku,

– Raport okresowy roczny za 2020 rok – w dniu 26 maja 2021 roku,

– Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 roku – w dniu 13 sierpnia 2021 roku,

– Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 roku – w dniu 12 listopada 2021 roku.

Postawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące Emitenta:

Paweł Puterko – Prezes Zarządu