ESPI 13/2020 Rozliczenie przeterminowanych należności od Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A.

2020-12-30 17:26

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ABAK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 grudnia 2020 r. doszło do realizacji wszystkich elementów porozumienia i aneksów do porozumienia zawartych przez Emitenta z Grupą Kapitałową Rank Progress S.A. (Grupa RNK), dotyczących rozliczenia przeterminowanych należności od Grupy RNK, o których Emitent informował w raportach ESPI 5/2019 z dnia 3 sierpnia 2019 r., ESPI 1/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. oraz ESPI 4/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu