EBI 3/2022 Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2022 roku

2022-05-13 08:43

Zarząd ABAK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2022 roku.


Postawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

Załącznik: