EBI 3/2020 Zmiana terminu przekazania raportu za I kwartał 2020 r.

2020-05-13 17:19

Zarząd ABAK S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu EBI 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r. (Raport Okresowy).

Raport Okresowy, którego termin publikacji ustalono na 13 maja 2020 r., zostanie przekazany 22 maja 2020 r.

Przesunięcie terminu przekazania Raportu Okresowego, a także publikacja niniejszego raportu bieżącego po terminie określonym w §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO, związane są z czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu