EBI 2/2022 Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2021 roku

2022-02-14 18:15

Zarząd ABAK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2021 roku.

Postawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu