EBI 12/2021 Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku

2021-11-12 12:17

Zarząd ABAK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku.

Postawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

Załącznik: