EBI 1/2022 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku

2022-01-28 14:54

Zarząd ABAK S.A. przekazuje informację dotyczącą terminów publikacji raportów okresowych w 2022 roku.

Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2021 r. – 14 lutego 2022 r.,
– Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 r. – 13 maja 2022 r.,
– Raport okresowy roczny za 2021 r. – 26 maja 2022 r.,
– Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 r. – 12 sierpnia 2022 r.,
– Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 r. – 14 listopada2022 r.

Postawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Paweł Puterko – Prezes Zarządu