EBI 1/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.

29.01.2020 13:42

Zarząd Abak S.A. (Spółka) przekazuje informację dotyczącą terminów publikacji raportów okresowych w 2020 r.

Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Raport za IV kw. 2019 r. – 14 lutego 2020 r.

– Raport za I kw. 2020 r. – 13 maja 2020 r.

– Raport roczny za 2019 r. – 28 maja 2020 r.

– Raport za II kw. 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.

– Raport za III kw. 2020 r. – 13 listopada 2020 r.

Postawa prawna:

§ 6 ust. 14. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu