EBI 5/2018 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2017 rok

2018-05-30 13:03

Zarząd Spółki Abak S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2017.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Paweł Puterko, Prezes Zarządu

EBI 4/2018 Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2018 r.

2018-05-14 13:08

Zarząd Abak S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2018 roku.

Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Paweł Puterko, Prezes Zarządu

EBI 3/2018 Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

2018-04-18 12:58

Zarząd Abak S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2018 r. Spółka podpisała z B-think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (biegły rewident) umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Abak za rok obrotowy 2017 i 2018.

Wyboru biegłego rewidenta, działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, dokonała Rada Nadzorcza.

B-think Audit Sp. z o.o. (adres: św. Michała 43, 61-119 Poznań) wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod nr 4063.

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Paweł Puterko, Prezes Zarządu

EBI 2/2018 Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2017 r.

2018-02-14 15:08

Zarząd Abak S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu

EBI 1/2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

2018-01-11 13:35

Zarząd Abak S.A. (Spółka) przekazuje informację dotyczącą terminów publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 roku – w dniu 14 lutego 2018 roku,

– Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 roku – w dniu 14 maja 2018 roku,

– Raport okresowy roczny za 2017 rok – w dniu 30 maja 2018 roku,

– Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 roku – w dniu 14 sierpnia 2018 roku,

– Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 roku – w dniu 14 listopada 2018 roku.

Postawa prawna: § 6 ust. 14. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Paweł Puterko, Prezes Zarządu