EBI 20/2020 Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2020 roku

2020.11.13 14:12:32

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2020 roku.

Postawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Paweł Puterko – Prezes Zarządu

Załącznik:

EBI 19/2020 Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

2020.10.21 12:42:49

Zarząd ABAK S.A. (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20, Olsztyn) w dni robocze w godz. 10-14.

Niniejsze wezwanie jest piątym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

EBI 18/2020 Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

2020.10.05 12:49:45

Zarząd ABAK S.A. (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20, Olsztyn) w dni robocze w godz. 10-14.

Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

EBI 17/2020 Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

2020.09.18 12:36:49

Zarząd ABAK S.A. (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20, Olsztyn) w dni robocze w godz. 10-14.

Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

EBI 16/2020 Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

2020.09.03. 10:38:41

Zarząd ABAK S.A. (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20, Olsztyn) w dni robocze w godz. 10-14.

Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

EBI 15/2020 Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

2020-08-18 12:23

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20, Olsztyn) w dni robocze w godz. 10-14.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

EBI 14/2020 Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2020 roku

2020-08-14 12:51

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2020 roku.

Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu

Załącznik:

EBI 13/2020 Powołanie Członków Zarządu

2020-07-29 13:01

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały ze skutkiem od 1 sierpnia 2020 r. powołujące:

– Panią Małgorzatę Puterko na stanowisko Członka Zarządu Spółki,
– Pana Grzegorza Imielę na stanowisko Członka Zarządu Spółki.

Nowi Członkowie Zarządu Spółki zostali powołani na wspólną czteroletnią kadencję Zarządu Spółki upływającą 1 sierpnia 2021 r.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje dotyczące nowo powołanych Członków Zarządu, zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO.

Od 1 sierpnia 2020 r. skład Zarządu Spółki przedstawiać będzie się następująco:

– Paweł Puterko – Prezes Zarządu,
– Igor Puterko – Wiceprezes Zarządu,
– Małgorzata Puterko – Członek Zarządu,
– Grzegorz Imiela – Członek Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

EBI 12/2020 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

2020-07-28 16:18

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) podjęło uchwałę w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Puterko ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej oraz uchwały w sprawie powołania dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej – Pana Leszka Liznera i Pana Michała Świniarskiego – na wspólną czteroletnią kadencję Rady Nadzorczej, która zakończy się w 2021 r.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje dotyczące nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO.

Obecny skład Rady Nadzorczej Spółki:
– Pan Szczepan Czyczerski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
– Pan Wojciech Kaliciak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
– Pan Krzysztof Olbrycht – Członek Rady Nadzorczej
– Pan Leszek Lizner – Członek Rady Nadzorczej
– Pan Michał Świniarski – Członek Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu

EBI 11/2020 Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28 lipca 2020 r.

2020-07-28 16:05

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 28 lipca 2020 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie było projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz że podczas obrad ZWZ żaden akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu do protokołu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Paweł Puterko, Prezes Zarządu