EBI 4/2022 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok

2022-05-24 12:56

Zarząd ABAK S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 1/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2021 r. Raport roczny, którego termin został ustalony na 26 maja 2022 r., zostanie opublikowany 30 maja 2022 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

EBI 3/2022 Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2022 roku

2022-05-13 08:43

Zarząd ABAK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2022 roku.


Postawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

Załącznik:

EBI 2/2022 Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2021 roku

2022-02-14 18:15

Zarząd ABAK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2021 roku.

Postawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

EBI 1/2022 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku

2022-01-28 14:54

Zarząd ABAK S.A. przekazuje informację dotyczącą terminów publikacji raportów okresowych w 2022 roku.

Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2021 r. – 14 lutego 2022 r.,
– Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 r. – 13 maja 2022 r.,
– Raport okresowy roczny za 2021 r. – 26 maja 2022 r.,
– Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 r. – 12 sierpnia 2022 r.,
– Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 r. – 14 listopada2022 r.

Postawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

EBI 12/2021 Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku

2021-11-12 12:17

Zarząd ABAK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku.

Postawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

Załącznik:

EBI 11/2021 Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu za II kwartał 2021 roku

2021-08-13 09:41

Zarząd ABAK S.A. przekazuje korektę skonsolidowanego i jednostkowego raportu za II kwartał 2021 roku, opublikowanego w dniu 13 sierpnia 2021 r. (EBI 10/2021).

W raporcie EBI 10/2021 omyłkowo podano błędny tytuł raportu:
„Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2020 roku”

Poprawny tytuł raportu brzmi:
„Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2021 roku.”

Pozostałe elementy raportu pozostają bez zmian. Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2021 roku Zarząd przekazuje w załączeniu.

  • Paweł Puterko – Prezes Zarządu

EBI 10/2021 Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2020 roku

13-08-2021 08:15

Zarząd ABAK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2021 roku.

Postawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

EBI 9/2021 Powołanie Zarządu na nową kadencję

2021-07-28 12:58

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały ze skutkiem od 1 sierpnia 2021 r. dotyczące powołania Zarządu Spółki na wspólną czteroletnią kadencję w dotychczasowym składzie:

– Paweł Puterko – Prezes Zarządu,

– Igor Puterko – Wiceprezes Zarządu,

– Małgorzata Puterko – Członek Zarządu,

– Grzegorz Imiela – Członek Zarządu.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje dotyczące powołanych członków Zarządu, zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 8/2021 Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

29-06-2021 15:21

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) podjęło uchwałę w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na wspólną czteroletnią kadencję:
– Pana Szczepana Czyczerskiego
– Pana Krzysztofa Olbrychta
– Pana Wojciecha Kaliciaka
– Pana Michała Świniarskiego
– Pana Leszka Liznera

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

Załączniki:

EBI 7/2021 Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29 czerwca 2021 r.

29-06-2021 15:07

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 29 czerwca 2021 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie było projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie i nie zostały podjęte, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także że podczas obrad ZWZ żaden akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu do protokołu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu


Załączniki: