Wprowadzone przez Abak040117

ESPI 4/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ w dniu 28 czerwca 2022 r.

2022-06-28 15:01 Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5% Zarząd ABAK S.A. (Spółka) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem […]

EBI 8/2022 Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28 czerwca 2022 r.

2022-06-28 14:50 Zarząd ABAK S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. (ZWZ). Jednocześnie Spółka informuje, że nie było projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie i nie zostały podjęte, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także że […]

EBI 7/2022 Uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy

2022-06-28 14:45 Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2021 r., zakładającą wypłatę dywidendy w kwocie 269.476,00 zł, tj. 0,10 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy ustalono na 22 lipca 2022 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 2 […]

Polski Ład 2.0 od 1 lipca 2022 r. – zmiany w podatku PIT

Pakiet zmian podatkowych określanych jako Polski Ład, który wszedł w życie 1 stycznia 2022 r., okazał się w wielu aspektach niedopracowany oraz niekorzystny dla płatników i podatników. Z tego powodu ustawodawca postanowił wycofać się z niektórych jego rozwiązań i wprowadzić nowe przepisy i to już w trakcie 2022 r. Zmiany wprowadza Ustawa z dnia 9 […]

Wakacje kredytowe i przedłużone tarcze antyinflacyjne

9 czerwca 2022 r. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą wakacje kredytowe i wydłużającą działanie tarcz antyinflacyjnych do 31 października 2022 r. Nowe rozwiązania i zmiany w tarczy antyinflacyjnej wprowadza ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Wakacje kredytowe To rozwiązanie dla osób posiadających kredyty hipoteczne w złotych polskich, które zaciągnęły kredyt na własny […]

EBI 6/2022 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał

2022-06-01 15:48 Zarząd ABAK S.A. (Spółka) zwołuje na dzień 28 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20 (ZWZ). W załączeniu Zarząd przekazuje treść ogłoszenia wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji oraz projekty uchwał. Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ Spółki […]

ESPI 3/2022 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał

2022-06-01 15:57 Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd ABAK S.A. (Spółka) zwołuje na dzień 28 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20 (ZWZ). W załączeniu Zarząd przekazuje treść […]

ESPI 2/2022 Ocena Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 r.

2022-06-01 09:22 Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne W nawiązaniu do raportu ESPI 1/2022 z dnia 30 maja 2022 r., Zarząd ABAK S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła rekomendację Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021, w wysokości 521.359,82 […]

ESPI 1/2022 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 r.

2022-05-30 11:05 Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 maja 2022 r. podjął uchwałę rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sposób podziału zysku Spółki za 2021 r., w wysokości 521.359,82 zł, w której rekomenduje: wypłatę dywidendy w kwocie 269.476,00 zł, co oznacza dywidendę w […]

EBI 5/2022 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2021 r.

2022-05-30 10:49 Zarząd ABAK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2021 r. Postawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Paweł Puterko – Prezes Zarządu Pliki do pobrania: